Žuti glatki struganik predstavlja pažljivo birane glatke komade struganičkog kamena koji je potpuno ravan i gladak. Seče se u debljini 2-3cm i pogodan je i za oblaganje zidova i za oblaganje staza, bašta i dvorišta. Svetlo žute boje.

Telefon: 065 2983617

TOP