Karamela ili rudno kako ga neki nazivaju je prirodni dekorativni kamen za oblaganje spoljnih i unutrašnjih fasada i zidova poreklom iz Studeničkih majdana. Odlikuje se svetlo i tamno žuto bojom sa plavim i tamno sivim elementima. Seče se u širini od 3cm dok su dužina i debljina različite. 

Telefon: 065 983617

TOP